REJESTRACJA 2020 DRUŻYNY DO TURNIEJU 3×3 OPEN – 22.08.2020

Skład zespołu

Zawodnik do konkursu rzutów za trzy punkty

Kontakt do kapitana drużyny


* Pola obowiązkowe

Wysyłając zgłoszenie akceptuję i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby rejestracji w turnieju Kaliski Streetball 2020. Wszystkie zgłoszone osoby muszą podpisać regulamin turnieju oraz w przypadku osób niepełnoletnich dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na start w turnieju. Odpowiednie dokumenty zostaną przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu oraz będą zamieszczone na stronie internetowej turnieju.