TURNIEJ 1vs1 (23.08.2024)​


    * Pola obowiązkowe

    Wysyłając zgłoszenie akceptujesz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby rejestracji w turnieju Kaliski Streetball 2024. (pobierz wzór zgody). Odpowiednie dokumenty zostaną przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu oraz będą zamieszczone na stronie internetowej turnieju.